Djelatnici

Ravnatelj: Natalija Marincel, prof.
 

Stručni tim:

 • Petra Lonjak, pedagog
 • Sanja Simčić-Domitrović, psiholog
 • Dina Darwish, defektolog
 • Martina Škvorić, logoped
 • Ivona Kronstein, viša med. sestra

Administrativno osoblje:

 • Dubravka Ninić Kostur, dipl.iur.
 • Mandalena Škaro, adm.rač. radnik
 • Danijela Balić, voditelj računovodstva

Odgojitelji:

 • Bezjak Danijela
 • Bjeloš Pasarić Kristina
 • Blagus Lidija
 • Bogović Mare
 • Bradarić Anita
 • Breber Blaženka
 • Butorac Rahela
 • Di Nuzzo Gordana
 • Franjković Sanjica
 • Gombović Kata
 • Hatala Ljerka
 • Ibrišević Dubravka
 • Iskra Lekić Iva
 • Janković Sanja
 • Jelača Jasmina
 • Jerleković Jasminka
 • Jozić Ivana
 • Juran Vesnica
 • Jurčić Sanja
 • Juršić Senka
 • Kelava Maja
 • Koljanin Tanja
 • Krizmanić Pšenica Martina
 • Krkoč Maja Zrinka
 • Kunac Gorana
 • Kuštrak Dragana
 • Mamula Mandić Marta

 • Marković Silva
 • Marušić Ivana
 • Marušić Srebrenka
 • Matišić Ljerka
 • Mešin Antonina
 • Mikulčić Ines
 • Orbanić Ljiljana
 • Peco Emina
 • Petković Blanka
 • Pihir Mirela
 • Plančić Mersiha
 • Plašć Iris
 • Podlesek Katica
 • Predovan Božena
 • Puač Marina
 • Rafolt Tamara
 • Rakoš Snježana
 • Remenar Đumlijan Vlatka
 • Repić Budisavljević Marija
 • Sučić Branka
 • Urukalo Snježana
 • Vađić Josipa
 • Vuković Silvija
 • Zvonar Tanja

 

Kuhinja:

 • Bator Milka
 • Klara Ivanda
 • Jambrek Gordana
 • Topalović Janja
 • Rajkovača Vesna
 • Vučić Dubravka

Praonica:

 • Čehulić Ivanka
 • Božica Šolčić

Domari:

 • Dujić Vladimir
 • Maćešić Milovan
 • Petar Grgić

Ekonom-vozač:

 • Maćešić Mira

Spremač/ice:

 • Bubalo Luca
 • Ćuk Lana
 • Dubravac Višnjica
 • Sandra Biškupić
 • Okrajčić Višnja
 • Piuković Marinka
 • Ruklić Cveta
 • Stjepanović Nada
 • Ahmeti Rukija
 • Šolčić Đurđa
 • Šurmanović Nadica
 • Tolić Ljubica

 

 

 

 


Ispiši stranicu